۰

نحوه الزام مستاجر به رفع ممانعت جهت تعمیر ملک

نحوه الزام مستاجر به رفع ممانعت جهت تعمیر ملک
بازدید 129

از اختلافات رایج ما بین مالک و مستأجر، راجع به تعمیرات اساسی ملک است. در برخی از مواقع مالک تصمصم بر  تمیر عیت ملک می گیرد و با ممانعت ازطرف مستاجر مواجه می شود. در ادامه این مقاله درباره ی نحوه الزام مستاجر به رفع ممانعت جهت تعمیر ملک صحبت خواهیم کرد.

نحوه الزام مستاجر به رفع ممانعت جهت تعمیر ملک

الزام مستاجر به رفع ممانعت جهت تعمیر ملک

اگر ملکی نیاز به تعمیرات اساسی داشته باشد اما مستاجر اجازه ورود مالک جهت انجام تعمیرات را ندهد، در اینصورت موجر می تواند دادخواستی را تحت عنوان الزام مستاجر به رفع ممانعت جهت تعمیر ملک را در دادگاه صالح مطرح نماید.

دادگاه با بررسی اوضاع و احوال و شرایط ملک، حکم به رفع ممانعت مستاجر صادر می نماید و در ضمن صدور آن مهلتی را نیز جهت تعمیرات تعیین می کند.

دادگاه صالح جهت اقامه دعوای الزام مستاجر به رفع ممانعت جهت تعمیر ملک، دادگاه محل وقوع ملک است.

چگونگی اجرای رأی

پس از صدور رأی دادگاه مبنی بر الزام مستاجر به رفع ممانعت ، در صورتی که مستاجر همکاری نکند، دادگاه حکم به تخلیه موقت ملک صادر میکند و موجر در زمان تعیین شده باید ملک را تعمیر نموده و تحویل مستاجر دهد.

نکات مهم

  1. اگر به جهت عدم همکاری مستاجر در انجام تعمیرات ملک، خسارتی به مالک وارد شود، مستاجر مسئول جبران خسارت وارده می باشد.
  2. مستاجر در زمانی که ملک را به جهت انجام تعمیرات تخلیه می نماید، ملزم به پرداخت اجاره نمی باشد.

مستندات قانونی در نحوه الزام مستاجر به رفع ممانعت جهت تعمیر ملک

ماده ی ۲۲ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶

هرگاه مستأجر مانع مالک از انجام تعمیرات ضروری شود، دادگاه مستاجر را به رفع ممانعت، ملزم و مهلت مناسبی برای انجام تعمیرات تعیین می کند.

در صورت ادامه ی ممانعت، دادگاه می تواند، حکم به تخلیه ی موقت بنا برای مدت مذکور بدهد. در هر حال حاضر مستأجر، مسئول خسارتی است که در نتیجه ی ممانعت از تعمیر بنا حاصل شده باشد.

تبصره – رسیدگی به دعاوی مذکور در مادتین ۲۱ و ۲۲ خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی، صورت خواهد گرفت و حکم دادگاه، قطعی است.

بیشتر بخوانیم : انفساخ قرارداد اجاره | انفساخ اجاره نامه و فرق آن با فسخ قرارداد

 

 

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مشاهده بیشتر