۰

تنظیم سند برخلاف قوانین و ضمانت اجرای آن

تنظیم سند برخلاف قوانین
بازدید 88

طبق قانون آئین دادرسی مدنی « قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست ». پس اگر سند رسمی ای برخلاف قوانین، نظم عمومی یا اخلاق حسنه ثبت شده باشد دادگاه ها نباید به آن ترتیب اثر بدهند، ضمن آنکه هر ذی نفعی می تواند با استناد به مواد گفته شده و ماده 975 قانون مدنی بطلان آن را از دادگاه بخواهد. با ما تا انتهای ای مقاله همراه با شید تا به موضوع تنظیم سند برخلاف قوانین بپردازیم.

تنظیم سند برخلاف قوانین و ضمانت اجرای آن

تنظیم سند برخلاف قوانین و ضمانت اجرای آن

براساس ماده 60 قانون ثبت اسناد و املاک « مسئول دفتر ثبت نباید اسناد راجع به معاملاتی را که مدلول آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد ثبت نماید.» همچنین بر طبق ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 « سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتباً به تقاضاکننده اعلام نمایند.»

طبق ماده 6 قانون آئین دادرسی مدنی « عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شر ع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.». بنابراین چنانچه سند رسمی ای برخلاف قوانین، نظم عمومی یا اخلاق حسنه ثبت شده باشد دادگاه ها نباید به آن ترتیب اثر بدهند. ضمن آنکه هر ذی نفعی می تواند با استناد به مواد گفته شده و ماده 975 قانون مدنی بطلان آن را از دادگاه بخواهد؛ ماده975 قانون مدنی  در این خصوص مقرر نموده : « محکمه نمی‏تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به‏واسطه جریحه‏ دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‏شود به موقع اجراء گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.»

بیشتر بخوانید : نحوه تنظیم قرارداد خرید ملک

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مشاهده بیشتر